Συμβουλος internet Menu

Viewing all items for tag Πρόγραμμα προστασίας για παιδια

Permalink:

Πρόγραμμα προστασίας για παιδια

block-pornΤο internet έχει πλέον μπει στην καθημερηνότητα μας και μας κρατάει όλο και περισσότερες ώρες προσηλωμένους μπροστά σε έναν υπολογιστή. Όπως όλα έτσι και αυτό έχει τις παγίδες του και τα επικίνδυνα σημεία που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αν υπάρχει μικρό παιδί που έχει πρόσβαση στον υπολογιστή. Προσοχή το άρθρο αυτό δεν είναι μόνο για να προστατέψετε τα μικρά παιδιά αλλά και τα μεγάλα παιδιά και εσάς ! Continue reading…

  • Thanks for leaving a comment, please keep it clean. HTML allowed is strong, code and a href.