Συμβουλος internet Menu

Viewing all items for tag SEO

Permalink:

Τι είναι το SEO

Το SEO (search engine optimization) είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας με διάφορες διαδικασίες οι οποίες αλλάζουν πολύ συχνά έτσι ώστε η ιστοσελίδα να έχει υψηλές θέσεις στις μηχανές αναζήτησης σε συγκεκριμένες λέξεις.

Οι λέξεις κλειδιά θα επιλεγούν μετά από έρευνα και είναι ίσως το δυσκολότερο μέρος του SEO. Όσο και αν σας φαίνεται κάτι εύκολο υπάρχουν παγίδες που αν δεν τις προσέξετε μπορεί να πάει χαμένος όλος ο κόπος του SEO από την αρχή.

Continue reading…

  • Thanks for leaving a comment, please keep it clean. HTML allowed is strong, code and a href.