Συμβουλος internet Menu

Permalink:

Επιλογή Domain name

Η επιλογή Domain name είναι η πρώτη ενέργεια πριν ξεκινήσει κάποιος να σκέφτεται πως θα φτιάξει το site του.  Γενικά τι πρέπει να  έχει ένα domain name :

  • Να είναι μικρό
  • Να μην είναι δύσκολο στην προφορά του
  • Να μην γράφεται με δύο διαφορετικούς τρόπους
  • Να μην έχει παύλες μέσα
  • Να μην είναι πολύ κοντά σε ανταγωνιστή
  • Να απομνημονεύεται εύκολα
  • Να περιέχει κάποια λέξη κλειδί του κλάδου σας.
Μπορείτε να ξεκινήσετε να ψάχνετε για Domain εδώ:

https://www.check-domains.gr/domains/domainchecker.php

 

 

  • Thanks for leaving a comment, please keep it clean. HTML allowed is strong, code and a href.